Doelgroepen

Milieu bewusten

Primaire doelgroep zijn de mensen die zich realiseren dat we niet op de huidige voet door kunnen gaan met het belasten van het milieu en het opgebruiken van grondstoffen. Zij zoeken een manier om hun spullen langer te gebruiken in plaats van te vervangen. Het Repair Café helpt ze daarbij.

Economisch gemotiveerden

Voor sommige mensen komt het financiëel even niet uit om iets te vervangen wanneer het stuk gaat. Ook zij zijn van harte welkom in het Repair Café om het leven van de spullen te verlengen. Deze mensen zijn hiermee geholpen en voor het milieu maakt het niet uit wat de motivatie was om iets te repareren in plaats van te vervangen. Mogelijk komen deze mensen een volgend keer terug met het milieu als drijfveer.

Mensen met emotionele binding met spullen

Er zijn ook mensen die defecte spullen hebben waaraan ze dierbare herinneringen hebben of om een andere reden geen afstand van kunnen doen. Bijvoorbeeld een klok die van hun ouders is geweest, of een draaitafel voor mensen die nog een hele verzameling platen hebben. Het milieu speelt bij het repareren van deze spullen nauwelijks een rol. Voor vrijwilligers is het dikwijls een feestje om aan deze spullen te werken.