Repair Café in Blixembosch

vrijwilligers aan het werk

Vier keer in de maand, twee keer 's middags en twee keer 's avonds, organiseren we een Repair Café in het wijkgebouw VTA Blixems. Veel van onze vrijwilligers zijn gepensioneerd en vinden het een uitdaging om defecte spullen een tweede leven te geven. Enkele van onze vrijwilligers hebben nog een full time job en zijn alleen aanwezig tijdens de avond sessies.

Van de meegebrachte defecte spullen, gaat 60 tot 70 procent gerepareerd weer mee naar huis. Soms moet een bezoeker meerdere keren terugkomen, bijvoorbeeld wanneer het om een complex apparaat gaat en de vrijwilliger op zoek moet naar service documentatie, of wanneer het probleem gevonden is maar er onderdelen (door de bezoeker) besteld moeten worden.

Website structuur

Fysiek

De files van de website zijn, naast de root directory, verdeeld over drie sub-directories, nl:

  • afbeeldingen
  • css
  • html

Op basis van de namen van de sub-directories is duidelijk waar de verschillende files opgeslagen woren, met uizondering van index.htm, deze wordt in de root-directory van de website opgeslagen.

Logisch

De logische structuur bepaalt hoe de verschillende pagina's van de webpage naar de bezoeker toe geordend zijn. Deze website heeft een functionele structuur. Iedere pagina heeft hier een andere functie naar de bezoeker toe.